• ศาสตร์แห่งการร้อยไหม บรรจบกับศาสตร์แห่งการออกแบบใบหน้าด้วยเทคนิคเฉพาะตัว.....ที่วิจิตรบรรจงร้อยเส้นไหมแต่ละเส้นอย่างนุ่มมือ พร้อมรับกับใบหน้าที่ถูก รังสรรค์ให้อ่อนวัย เรียว เล็ก กระชับ จนคนเดาอายุไม่ถ...
  • ร้อยไหมสลิง เป็นไหมละลายแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบไว้สำหรับดึงหน้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความหย่อนคล้อยของใบหน้าปานกลาง ต้องการแก้ไขร่องแก้มและมุมปากที่ตก โดยไม่ต้องการมีแผลเป็นหน้าใบหูเหมือนการผ่าตัด...